Порядок розрахунку та призупинення послуги

Шановні абоненти!

Звертаємо Вашу увагу на порядок розрахунку:

6.4. Абонентна плата вноситься відповідно до чинних Тарифів авансовим платежем. Оплата абонентної плати за наступний Розрахунковий період (проміжок часу з першого по останнє число місяця)  здійснюється до 20-го числа поточного Розрахункового періоду шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Провайдера. Перелік установ, де можна здійснити платежі, може бути наданий Провайдером за зверненням Споживача.
6.5. Розрахунок вартості Послуги здійснюється щомісячно на підставі діючих Тарифів Провайдера. Обсяги інформації визначаються відповідно до показників належних Провайдеру технічних засобів обліку.

Та призупинення послуги:

3.2.2. Відмовитися від подальшого використання Послуги (в тому числі тимчасово), письмово попередивши про це Провайдера не менше, ніж за 7 днів до бажаної дати припинення надання Послуги

Деталі